Vårt firma utfører følgende:

Natursteinsmurer og -trapper
Skiferarbeid
Grøntanlegg
Anlegging og planering av veier og plasser
Grunnarbeid hustomter
Dreneringsjobber, grøfting med rør og kummer
Salg av naturstein, skifer og heller
Salg og av jord- sand- og pukkprodukter
Transport med kran- og tippbil
Bygging av brygger i tre, betong og naturstein
Ingen oppdrag er for små, og ingen er for store.